020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet Sydost

Inbjudan till LO Sydost Ungkickoff!

Vi har mycket att vinna på ett starkt nätverk mellan alla LOs och förbundens skolinformatörer och ungdomsansvariga.

LO i Almedalen

I år kommer LO lyfta fram vår tids största samhällsproblem - den växande ojämlikheten.

LO Kongressen fattade viktiga beslut.

LO-kongressen har ägnat sig åt många sakfrågor och fattat många viktiga beslut som har betydelse för alla LO-medlemmar och även för samhället i stort.

Inbjudan till seminarie med LO-TCO Rättsskydd

Det blir allt vanligare att arbetsgivare låter utföra arbete genom att ta in personal på annat sätt än genom att själv anställa. Av erfarenhet vet vi att de arbetsrättsliga reglerna ofta sätts på prov i samband med att verksamhet läggs ut på entreprenad eller utförs med inhyrd arbetskraft. Vissa arbetsgivare försöker också kringgå arbetstagarbegreppet genom att anlita ”F-skattare” och därmed slippa ta ansvar.

LO-distriktet Sydost fördömer IKEA:s agerande i USA

Bakgrund: I USA försöker anställda på ett IKEA-varuhus i Stoughton, Massachusetts, organisera sig fackligt. Enligt IKEAs egen uppförandekod har de anställda rätt att fritt välja att vara med eller att inte vara med i en fackförening. Trots detta agerar IKEA i USA på ett sätt som gör att vi måste ifrågasätta om företaget lever som det lär.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Almedalen: Utan yrkesutbildning stannar Sverige

För att inte Sverige ska stanna behöver vi fler som gör mer och förändrar retoriken, synen och förståelsen för yrkesutbildningar. För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver goda krafter samspela bättre långsiktigt. Fler elever ska välja yrkesprogram som ska hålla världsklass.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev