020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet Sydost

Webb sänt seminarium om trakasserier av skyddsombud

LO:s arbetslivsenhet har genomfört en enkätundersökning bland samtliga skyddsombud i LO-förbunden för att kartlägga hinder, trakasserier och hot mot skyddsombud.

Facket på sommarjobbet 2016!

Nu är Facket på sommarjobbet i Sydost klart och sammanställt.

Inbjudan till LO Sydost Ungkickoff!

Vi har mycket att vinna på ett starkt nätverk mellan alla LOs och förbundens skolinformatörer och ungdomsansvariga.

LO i Almedalen

I år kommer LO lyfta fram vår tids största samhällsproblem - den växande ojämlikheten.

LO Kongressen fattade viktiga beslut.

LO-kongressen har ägnat sig åt många sakfrågor och fattat många viktiga beslut som har betydelse för alla LO-medlemmar och även för samhället i stort.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Trakasserier av skyddsombud

En tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag, 12 procent har utsatts för trakasserier och 6 procent har hotats eller utsatts för våld.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev