020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet Sydost

Pensionsboken på nätet

LO och förbunden har inom Facket försäkrar-verksamheten tagit fram en nätutbildning som baseras på den tryckta Pensionsboken.

Lönerapport 2016

Reallönerna fortsätter att öka men löneskillnader mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är fortsatt stora. Det visar LOs lönerapport för 2016.

Många missar chansen till extra pappapengar i Blekinge, Kronoberg och i Kalmar län.

Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger LO- distriktet Sydosts ordförande Roland Andreasson.

Webb sänt seminarium om trakasserier av skyddsombud

LO:s arbetslivsenhet har genomfört en enkätundersökning bland samtliga skyddsombud i LO-förbunden för att kartlägga hinder, trakasserier och hot mot skyddsombud.

Facket på sommarjobbet 2016!

Nu är Facket på sommarjobbet i Sydost klart och sammanställt.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ekonomiska utsikter hösten 2016

Stark ekonomi men ökande kompetensbrist påvisar LO-ekonomerna i sin senaste konjunkturprognos, Ekonomiska utsikter.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev