020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet Sydost

Seminarium om Den blåbruna röran!

Torsdagen den 29 september klockan 12.00 kan du via webben följa när journalisten och författaren Mats Wingborg berättar om sin nya bok om Sverigedemokraterna, tillsammans med Daniel Suhonen.

Arbetsmiljökonferens

Den 27 oktober bjuder LO distriktet Sydost, LO distriktet i Jönköpings län och Unionen in till en Arbetsmiljökonferens på SF Bio i Växjö. Konferensen riktar sig mot regionala skyddsombud, huvudskyddsombud samt ledamöter i skyddskommittéerna på förbundsavdelningarna.

Facket på sommarjobbet 2016!

Nu är Facket på sommarjobbet i Sydost klart och sammanställt.

Inbjudan till LO Sydost Ungkickoff!

Vi har mycket att vinna på ett starkt nätverk mellan alla LOs och förbundens skolinformatörer och ungdomsansvariga.

LO i Almedalen

I år kommer LO lyfta fram vår tids största samhällsproblem - den växande ojämlikheten.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Har inflationsmålet en framtid?

Sverige har haft en lång period med låg inflation och låga inflationsförväntningar. Detta ser nu ut att vända till följd av de historiskt låga räntorna, god tillväxt och lägre arbetslöshet. Vad behövs för att en inflationsmålspolitik ska fungera i dagens värld?

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev