Fråga facket Fråga facket

Socialfondens historia i Sverige

Arbetsmarknad Sverige gick med i EU 1995 och LO har sedan dess arbetat aktivt med Socialfonden (ESF) med fokus på arbetsorganisation och kompetensutveckling för de anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

1994–1999

Mål 3, Mål 4, Adapt och Employment. Totalt ESF: cirka 5 miljarder kronor. (norra länens ESF-del inte medräknat).

Mål 3: 

Fokus på arbetslösa ungdomar, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Fyra programområden:

 • Kompetensutveckling och traditionella yrkesval
 • Vägar till sysselsättning (datortek, AF-kommuner, vägledning och rådgivning)
 • Starta eget
 • Jämställdhetskrav

Mål 4:

Kompetensutveckling av anställda i mindre företag och i vård och omsorg inom kommuner och landsting.

Fyra delar/programområden:

 • Analys av förväntade förändringar på arbetsmarknaden (forskarvärlden + programkontoret)
 • Analys av företags- och kompetensutveckling
 • Utbildning av nyckelpersoner på företagen
 • Nätverkssamarbete mellan företagen

2000-2006

Växtkraft Mål 3 och Equal. Totalt ESF: cirka 7,5 miljarder kronor. (norra länens ESF-del inte medräknat).

Växtkraft Mål 3

Jämställdhetsintegrering (nytt krav på EU och därmed i Sverige)

Fyra insatsområden:

 • Kompetens- och verksamhetsanalyser (minst hälften av medlen)
 • Anställbarhet
 • Jämställdhet och mångfald
 • Lokal utveckling

2007-2013

Socialfond, ESF. Totalt 12 miljarder kronor (gäller hela Sverige) för att bland annat finansiera kompetensutveckling för de anställda som bidrar till utveckling i företagen i Sverige. ESF-medel ska även bidra till att icke anställda som befinner sig i det så kallade utanförskapet ska få möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden.

Två insatsområden:

 • Kompetensutveckling av sysselsatta.
 • Ökad social sammanhållning.

 

Läs mer:

 

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK (pdf) 

 

Socialfondens historia i Europa

 

Det utvecklande arbetets historia i LO