Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Välfärd LO-kongressens beslut 2016 angående pensioner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Allmänna pensionssystemet

  • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för höjning av kvinnors pensioner genom ett mer jämställt arbetsliv.
  • Att LO arbetar fram ett förslag för en reformering av den allmänna pensionen så att färre blir beroende av garantipensionen och att den allmänna pensionsnivån höjs. Förändringar som görs i dag får helt genomslag först om drygt 40 år. Därför måste det finnas med lösningar både för den som i dag är ung på arbetsmarknaden och den som hunnit arbeta ett antal år.

Avtalspension

  • Att tjänstepensionen kvalificerar från första intjänade förvärvslönen till den sista.
  • Att alla i LO ska verka för en opinionsbildning för förändrad kvalifikation i tjänstepensionen.