Fråga facket Fråga facket

Utbildningspolitiskt utskott

Välfärd Samverkan mellan LO och förbunden inom det utbildningspolitiska området sker i LOs utbildnings­politiska utskott.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utskottet inrättades 2006 av LOs styrelse och ska förutom att underlätta samverkan mellan förbunden även utgöra ett beredningsorgan till LOs styrelse.

I utskottet diskuteras alla principiellt viktiga frågor inom det utbildningspolitiska området.

Samtliga LO-förbund ingår i utskottet.

Utskottet sammanträder fyra gånger per år.