Fråga facket Fråga facket

Hyresgästföreningen och LO ställer krav på bostadsministern

Ekonomi Bostadsbyggandet minskar kraftigt och byggbranschen går in i en kris. Sverige har inte råd med en ökad bostadsbrist och förlorad kompetens inom byggbranschen. Nu ställer Hyresgästföreningen och LO krav på bostadsministern att agera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

- Konjunktureffekterna för byggbranschen är förödande. Inte bara för de tusentals byggnadsarbetare och hustillverkare som nu riskerar att förlora jobbet. Utan också för branschen som sådan som riskerar att tappa kompetens som kan ta decennier att hämta igen, säger Susanna Gideonsson, ordförande LO.

- Bostadsbristen växer i Sverige och skapar problem för många. Som exempel bor i dag nästan en fjärdedel av alla unga vuxna kvar i föräldrahemmet och kan inte påbörja sitt vuxenliv. När bostadsbristen växer hamnar människor i kläm och en rad problem uppstår, trångboddhet, osäkra kontrakt och en ökad segregation, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Under 2023 störtdök bostadsbyggandet och prognoserna för de kommande åren ser ut att förvärras. För att bygga bort bostadsbristen behövs minst 67 000 bostäder byggas per år enligt Boverket. För att inte förvärra bostadsbristen och få en snabb återhämtning i byggbranschen kräver nu Hyresgästföreningen och LO att regeringen agerar.

- Sverige har inte råd med fler förlorade år för bostadsbyggandet och vi har definitivt inte råd med ökad arbetslöshet i byggsektorn, säger Susanna Gideonsson. 

- Politiken har under lång tid tagit sin hand från bostadspolitiken. Problemen har vuxit fram när frågan underprioriterats. Nu är byggkrisen här. Det är hög tid att regeringen och bostadsministern tar sitt ansvar, säger Marie Linder.

LO och Hyresgästföreningen har fyra förslag på åtgärder för att hantera byggkrisen:

1. Inför förmånliga bygglån och investeringsstöd

Upprätthåll bostadsbyggandet med hjälp av förmånliga bygglån. Lån till lägre ränta möjliggör att fler byggprojekt blir av, och ställer samtidigt krav på lägre hyror. Återinför investeringsstödet till byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Stödet ledde till att tiotusentals fler bostäder kunde byggas, dessutom med lägre hyresnivåer.

2. Ställ krav på kommunernas bostadsförsörjning

Kommunerna är en nyckelaktör för byggandet men i dag är det stora skillnader mellan hur mycket olika kommuner bygger och vem man bygger för. Kommunernas ansvar att hålla uppe byggandet och planera blandad bebyggelse måste förtydligas. Likaså bör incitament införas. Kommuner som tar sitt bostadsförsörjningsansvar kan tilldelas ett särskilt statsbidrag medan ekonomiska sanktioner kan vara konsekvensen för de som inte tar sitt ansvar.

3. Minska produktionskostnader och svåra processer

För att möjliggöra ökat bostadsbyggande till rimliga priser behöver byggkostnaderna minska. Kommunala särkrav behöver ses över, likaså behöver kommunernas och förvaltningsdomstolarnas processer kortas.

4. Öka antalet utbildningsplatser

Under 90-talskrisen lämnade många tusen byggarbetare branschen. Utöver att snabbt få i gång byggsektorn igen behövs mer kompetens och kompetensutveckling. Fler utbildningsplatser behövs samt infört krav om lärlingsplatser för såväl privata som offentliga beställare.