Fråga facket Fråga facket

LOs fackliga feministiska stipendium till arbete mot mäns våld mot kvinnor

Organisationsfrågor På onsdagen delas LO:s fackligt feministiska stipendium ut. 2024 går det till Charlotta Saras Skarphagen och Marie Boman vid Kommunal, Sektion Gislaved/Gnosjö för ett arbete för att uppmärksamma och arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stipendiaterna vill uppmärksamma att våld i nära relationer även är ett arbetsplats- och arbetslivsproblem. Genom tematräffar, utbildning och utbyten mellan medlemmar vill sektionen stärka fackets roll och kunskap inom området.

– Mäns våld mot kvinnor är en viktig facklig fråga, eftersom den drabbar förbundsmedlemmarna. Våldet påverkar kvinnors hälsa, välmående och deras arbetsliv. Såväl det fysiska som det psykologiska och ekonomiska våldet  - att inte få ha kontroll över sin egen ekonomi – måste uppmärksammas, säger Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.

Till LO:s kongress som inleds fredagen 17 maj har ett flertal motioner kommit in med förslag om hur förbunden och LO ska kunna spela en tydligare roll i arbetet för ett jämställt samhälle och tryggt arbetsliv. Det stärker bilden att arbetet mot våld i nära relationer är en viktig facklig fråga.

– Vi vill att arbetet börjar tidigt, normerna sätts redan på förskolan. En viktig sak som Kommunal kan göra är att samla förskolepersonal och prata om hur vi kan bryta dessa skadliga normer. Facket är ett sätt att bli starka tillsammans och det behöver vi vara för att bryta våldet, säger en av stipendiaterna Charlotta Saras Skarphagen.

– För kvinnor som lever i en våldsfylld relation är arbetsplatsen avgörande. Ofta isoleras våldsutsatta kvinnor men arbetsplatsen finns kvar och kan vara ett andningshål. Kollegor och chefer kan vara avgörande för att hitta en väg bort från våldet. Men det sker inte av sig självt. Vi måste våga tala om våldet som en gemensam angelägenhet och inte bara något som sker bakom lyckta dörrar, säger Susanna Gideonsson.

– Vi är glada och stolta över stipendiet, arbetet ska leva vidare och vi vill att insikten om psykologiskt våld också ökar. Våld kan vara mer än bara slag, säger Charlotta Saras Skarphagen.