Fråga facket Fråga facket

Mahsa Aminis död och de pågående protesterna i Iran

Internationellt LO ser med oro på att Mahsa Amini avlidit i polisens förvar. Den iranska regimen måste respektera och garantera grundläggande rättigheter för sina invånare och att de som är frihetsberövade inte utsätts för våld och misshandel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Stephanie Keith

Vi står tillsammans med alla som sörjer hennes bortgång och förväntar oss att dödsfallet hanteras av en oberoende utredning och att förövarna hålls ansvariga. Vi ger dessutom vårt stöd till de modiga kvinnor i Iran som nu protesterar mot en 43 år gammal lagstiftning om hur de skall vara klädda.

Vi är dessutom oroade och starkt kritiska till att den iranska regimen tillåter användandet av våld för att möta de landsomfattande protesterna. Det är alarmerande att rapporter tyder på att säkerhetsstyrkor metodiskt och medvetet skjuter skarpt för att stoppa protesterande människor.

De pågående protesterna visar klart och tydligt att det iranska folket inte längre accepterar förtrycket av kvinnor i landet. Det är dags för förändring. Irans kvinnor måste bli lyssnade på. LO kräver att regimen i Iran vidtar åtgärder för att hantera de frågor som förs fram och upprätthåller FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

LO, Landsorganisationen i Sverige

Susanna Gideonsson
LOs ordförande