Fråga facket Fråga facket

Rehabilitering

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Trygg, rättvis och rättssäker

Tillgång till rehabilitering är avgörande för att undvika att människor hamnar i långvarig sjukfrånvaro. LO vill arbeta för att skapa en trygg, rättvis och rättssäker modell för arbetsanpassning och rehabilitering där man utgår från varje persons individuella behov.

Efter sin förmåga

Vi måste få ett arbetsliv där alla kan delta utifrån sina förutsättningar och var och en efter sin förmåga. Den som inte kan gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare och behöver stöd för att ställa om, exempelvis hitta fram till en ny anställning eller ett nytt yrke, bör erbjudas individuellt utformade och anpassade utbildningsinsatser.

Alla som drabbats av ohälsa ska ha rätt till medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering samt ett arbete som anpassas efter de egna förutsättningarna.

  • Alla anställda ska ha tillgång till en fungerande företagshälsovård.
  • Stärk det förebyggande arbetsmiljöarbetet.