Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ett friskt yrkesliv

Alla ska ha rätt till en utvecklande arbetsmiljö som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Många av LOs medlemmar har dock en arbetsmiljö som präglas av stress, låg bemanning, arbete på udda tider, ensidiga rörelser och risk för hot eller våld.

Brist på utveckling

Många arbetsuppgifter har utarmats så att man ständigt upprepar samma arbetsmoment och inte får någon egen utveckling. Samtidigt kommer gamla arbetsmiljöproblem tillbaka, som höga nivåer av damm, lösningsmedel och buller.

  • Inför en nollvision för allvarliga arbetsolycksfall.
  • Ge alla anställda tillgång till en bra företagshälsovård.
  • Öka resurserna till forskning, utbildning, tillsyn och förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Säkerställ kvalificerad utbildning av skyddsombud.