Fråga facket Fråga facket

LO inför regeringens utrikesdeklaration: Stå upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet

Internationellt Stå upp för konventionerna om mänskliga rättigheter i arbetslivet, återupprätta enprocentsmålet och bekämpa social dumping i EU. Det är några av de punkter LOs ordförande Susanna Gideonsson lyfter fram i ett öppet brev till utrikesminister Tobias Billström inför onsdagens utrikesdeklaration.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförande Susanna Gideonsson skriver till utrikesminister Tobias Billström inför onsdagens utrikesdeklaration.

Öppet brev till utrikesminister Tobias Billström

När du på onsdag presenterar regeringens utrikesdeklaration är vi många som kommer att lyssna med stort intresse. Sverige är en viktig röst i världen. Vi är en stark industrination och en viktig aktör i EU. Sverige har också alltid varit en viktig röst för demokrati, mänskliga rättigheter och för ett starkt internationellt utvecklingssamarbete.

Med den utgångspunkten skulle LO vilja se följande områden lyftas fram i regeringens utrikesdeklaration:

  • Vi vill att Sverige fortsätter att bidra till FN:s Agenda 2030 om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, liksom en rättvis klimatomställning där världens länder solidariskt delar på kostnaderna.
  • Vi vill att Sverige verkar för att goda villkor för arbetstagarna är en självklar del i internationell handel. Den svenska modellen med respekt för parterna på arbetsmarknaden och en fungerande social dialog är ett bra exempel som gynnar både arbetstagare och näringsliv. Svensk fackföreningsrörelse har alltid stått upp för frihandel och mot protektionism. Men det måste vara en handel baserad på rättvisa och jämlikhet. Fler regeringar måste ratificera ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi förväntar oss också att Sverige snarast ratificerar konvention 190 mot våld och trakasserier i arbetslivet.
  • Vi vill att Sveriges tidigare mål om att en procent av BNI ska användas till bistånd återupprättas. Bistånd är, tillsammans med rättvis handel, ett viktigt verktyg för fattigdomsbekämpning och för en hållbar ekonomi i utvecklingsländer.
  • Vi vill att Sverige deltar aktivt i Europasamarbetet. Konkurrensen på EUs inre marknad måste ske på rättvisa villkor. Arbetslivskriminalitet och social dumping måste bekämpas. Vi vill också att regeringen står upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen och verkar för att EU:s lagstiftning respekterar våra kollektivavtalade förhandlingslösningar.

I ljuset av att ett antal länder nyligen fått status som kandidatland till EU ser vi dessutom fram emot att regeringen inleder breda diskussioner med LO och andra aktörer om hur EU bör reformeras för att hantera en framtida utvidgning. Det är centralt att kandidatländerna accepterar demokrati, grundläggande mänskliga- och fackliga rättigheter samt att en sund konkurrens säkerställs.

Det finns områden där vi från LOs sida är kritiska mot den utrikespolitik du och den nuvarande regeringen för. Men det finns också områden där vi hoppas att det finns utrymme för samsyn. Ovanstående punkter är några av dem. Från LOs sida är vi alltid beredda att delta i en konstruktiv diskussion om hur vi tillsammans kan stärka Sveriges röst i världen.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande