Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO angående militärkuppen i Myanmar

Internationellt Fackliga organisationer över hela världen är bestörta över militärkuppen i Myanmar. LO och våra medlemsförbund delar oron kring detta angrepp på demokratin i Myanmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tillsammans med fackliga organisationer globalt vill LO och våra medlemsförbund göra allt vad vi kan för att motverka att denna kupp lyckas, för att de som frihetsberövats i samband med kuppen friges och att våldet och trakasserierna av befolkningen omedelbart upphör. Förövarna bakom militärkuppen måste isoleras.

I linje med uttalanden från Världsfacket IFS och Europafacket EFS till internationella institutioner, EU och dess medlemsstater uppmanar LO Sveriges regering att aktivt medverka till:

  • att länder världen över agerar tillsammans för att inte erkänna eller på något sätt stödja militärjuntan i Myanmar,
  • att riktade sanktioner införs som stoppar militärens ekonomiska intressen,
  • att EU omedelbart fråntar Myanmar EBA-statusen,
  • att de internationella finansinstituten (IFI) omedelbart stoppar all verksamhet i Myanmar,
  • att Myanmar ska fråntas sin plats vid FN tills de legitimt valda kan forma regering.

LO och våra medlemsförbund står solidariskt tillsammans med våra systerorganisationer i Myanmar och ger vår uppskattning till de som protesterar mot det militära övertagandet av makten. Vi står enade med Myanmars befolkning om att valresultatet från de första helt demokratiska valen efter 30 års militärdiktatur ska respekteras och att de som demokratiskt valts omedelbart ska beredas plats att forma ett legitimt styre av Myanmar.

Landsorganisationen i Sverige