Fråga facket Fråga facket

LOs internationella strategi 2021–2025

Internationellt LO och medlemsförbunden har tagit fram denna internationella strategi för åren 2021–2025. Strategin bestämmer inriktningen och lyfter fram de prioriterade mål som LO har för den internationella verksamheten under den aktuella perioden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Balans mellan arbete och kapital

Som komplement till den övergripande strategin läggs mer specifika inriktningsdokument som vägleder LOs arbete i regioner och inom utvecklingspolitik. Den internationella strategin refererar likväl till LOs övergripande mål.

Strategin tar sin utgångspunkt i den maktmässiga obalansen mellan arbete och kapital på den globala arenan. Strategin sätter upp målet om att arbetstagare på den globala arbetsmarknaden ska omfattas av fundamentala fackliga rättigheter och rättmätigt ta en större del av den globaliserade ekonomins mervärde.

Detta ska uppnås genom globalt solidariskt fackligt arbete inom befintliga formella och informella strukturer. Fokus ligger på att i samarbete med relevanta organisationer uppnå balans mellan arbete och kapital genom hållbart omställningsarbete.

Strategin kommer årligen att utvärderas och uppdateras gemensamt med förbunden, i anslutning till framtagandet av verksamhetsplaner. Strategins prioriteringar kommer att vägleda LO och förbunden i vårt dagliga internationella arbete. Strategin kompletteras med LOs EU-politiska program.